شماره ثبت:                        11404

شناسه ملی:                       10260324570

تاریخ تأسیس:                     08/06/1374

محور اصلی فعالیت:             کلیه فعالیتهای بازرگانی در قالب واردات و صادرات کالا، مواد اولیه و ...

                                        اخذ نمایندگی و حق امتیاز از شرکتهای داخلی و خارجی جهت انجام امور بازرگانی مرتبط

آدرس:                              اصفهان، خیابان توحید میانی، مجتمع البرز، طبقه سوم واحد9

کدپستی:                           8173845817

تلفن:                               2-36288850-031

فکس:                              36288621 -031

وب سایت:                         www.HamedanianTC.com

ایمیل:                                     Info@HamedanianTC.com

بازرگانی همدانیان

محور اصلی فعالیت
کلیه فعالیتهای بازرگانی در قالب واردات و صادرات کالا، مواد اولیه و غیره 
اخذ نمایندگی و حق امتیاز از شرکتهای داخلی و خارجی جهت انجام امور بازرگانی مرتبطط

تعداد بازدید کنندگان امروز : 21 نفر
کل بازدید امروز : 21
تعداد بازدید کنندگان دیروز : 59 نفر
کل بازدید دیروز : 64
تعداد بازدید کنندگان این ماه : 793 نفر
کل بازدید این ماه : 874

آدرس ما

دفتر مرکزی:
اصفهان، خیابان توحید میانی، مجتمع البرز، طبقه سوم واحد 9
تلفن: 2-36288850-031
فاکس:36288621-031
E-mail:Info@HamedanianTC.com
Web Site: www.HamedanianTC.com