بیانیه مأموریت

شرکت بازرگانی همدانیان به عنوان یک شرکت مورد اعتماد در فضای کسب و کار و منبع ثروت آفرینی برای موسسه خیریه همدانیان جهت شناسایی، کارآفرینی راهبری و اجرای

سود ده و موثر پـروژه های بازرگانی در بخشهای مختلف بازرگانی فعالیت می نماید. نقش آفـرینی در سایر بخشهای مزیت دار اقتـصادی و تأمین و تدارک مواد اولیه جهت ایـجاد

زنجیره ارزش در چرخه فعالیت شرکت های تابعه موسسه و تکمیل ظرفیتهای موجود بمنظور حداکثر نمودن سود مجموعه نیز از مأموریتهای این شرکت است.

 

بازرگانی همدانیان

محور اصلی فعالیت
کلیه فعالیتهای بازرگانی در قالب واردات و صادرات کالا، مواد اولیه و غیره 
اخذ نمایندگی و حق امتیاز از شرکتهای داخلی و خارجی جهت انجام امور بازرگانی مرتبطط

تعداد بازدید کنندگان امروز : 19 نفر
کل بازدید امروز : 19
تعداد بازدید کنندگان دیروز : 59 نفر
کل بازدید دیروز : 64
تعداد بازدید کنندگان این ماه : 791 نفر
کل بازدید این ماه : 872

آدرس ما

دفتر مرکزی:
اصفهان، خیابان توحید میانی، مجتمع البرز، طبقه سوم واحد 9
تلفن: 2-36288850-031
فاکس:36288621-031
E-mail:Info@HamedanianTC.com
Web Site: www.HamedanianTC.com